نوعدوره آنلاین
تاریخشهریور ۲۳, ۱۳۹۶ - شهریور ۲۴, ۱۳۹۶
قیمت 500000 تومان
  • دوره MTCNA
  • تهران
  • ۲۲ تا ۲۴ شهریورماه
  • مدرس محمد جواد صبری