معرفی دوره MTCNA

Mikrotik Certified Network assosiated

مدرک رسمی دستیار شبکه میکروتیک

کمپانی میکروتیک برای تسلط بر سخت افزار و نرم افزار خود ۷ دوره آموزشی را به همراه آزمون و مدرک رسمی تدوین کرده است که اولین دوره برای ورود به دنیای میکروتیک MTCNA است و پیشنیاز دوره های بعدی می باشد.
در پایان این دوره ، دانشجویان با سیتم عامل اختصاصی شرکت میکروتیک (RouterOS) و سخت افزار های رسمی این کمپانی (Routerboard) آشنا خواهند شد. همچنین می توانند با استفاده از روتربردهای میکروتیک کلاینت های شبکه خود را به اینترنت متصل کنند. همچنین قادر به پیکربندی، مدیریت، انجام عیب یابی اولیه از یک روتر میکروتیک و ارائه خدمات پایه به مشتریان خواهند بود.
فصل اول : معرفی و آشنایی با میکروتیک
فصل دوم : آشنایی با مفاهیم و راه اندازی DHCP در میکروتیک
فصل سوم : آشنایی با مفاهیم و راه اندازی Bridging در میکروتیک
فصل چهارم : آشنایی با مفاهیم و راه اندازی Routing در میکروتیک
فصل پنجم : آشنایی با مفاهیم Wireless و راه اندازی آن در میکروتیک
فصل ششم : آشنایی با مفاهیم و راه اندازی Firewall در میکروتیک
فصل هفتم : آشنایی با مفاهیم QoS و راه اندازی آن در میکروتیک
فصل هشتم : آشنایی با مفاهیم Tunnels و راه اندازی آن در میکروتیک
فصل نهم : آشنایی با ابزار و موارد متفرقه در میکروتیک

مدت دوره

24 ساعت